Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

decanelle
1301 1226
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

December 04 2017

decanelle

December 03 2017

decanelle
3531 714e
decanelle
0409 24d3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin

November 20 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

decanelle
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że nie wraca się ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.
— Grażyna Jagielska

November 19 2017

decanelle
4308 ca30
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaanything anything
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
3913 46c1 500
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viairmelin irmelin
decanelle
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
decanelle
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
decanelle
decanelle
2717 f7ba
decanelle
6219 b770 500
decanelle
  Krótki manifest o samotności.

Ona nie unosi się dźwiękiem.
Nie szuka poklasku.
Chlubi się ciszą.

Towarzyszem nocnych rozmów
Niekończące się spacery.
Pustka zimnego miasta.
Przydrożne lampy.
I drzewa w parku.
Stara huśtawka która skrzypi.
I śpiące ptaki.

Wsłuchiwanie się w odgłos własnych kroków.
Niosących wyraźne echo wewnątrz pustego, zziębniętego serca.

Samotność to brak zegarka.

Jedyną Jej wadą brak dotyku.
Skóry.
Włosów.
Zapachu.

[...] Człowieka...

Samotność to wielki bunt.
Wymierzony przeciwko samemu siebie.
— Piotr Tokarz
decanelle
decanelle
7050 a11f
decanelle
6150 8bce
Reposted fromczajnikq czajnikq viachrzrzrz chrzrzrz
decanelle
1323 dc53
Reposted fromursa-major ursa-major viacoffee coffee

September 30 2017

decanelle
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl