Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viakropq kropq
decanelle
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaosiaka osiaka

October 07 2018

decanelle
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyniu myniu
decanelle
6018 7756 500
Reposted fromslodziak slodziak viamyniu myniu

October 05 2018

decanelle
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaiamnotarobot iamnotarobot

October 03 2018

decanelle
3937 79c1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakropq kropq
decanelle
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaoblivious oblivious
decanelle

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaosiaka osiaka

September 14 2018

decanelle
3654 2ffa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaehh ehh
decanelle
Byłam tam w lipcu <3

August 16 2018

decanelle
1301 1226
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

December 04 2017

decanelle

December 03 2017

decanelle
3531 714e
decanelle
0409 24d3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin

November 20 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

decanelle
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że nie wraca się ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.
— Grażyna Jagielska

November 19 2017

decanelle
4308 ca30
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaanything anything
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl