Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

decanelle
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin

September 15 2017

decanelle
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaryduch ryduch

September 06 2017

decanelle
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium viagabor gabor
decanelle
Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaguwno1 guwno1
decanelle
Reposted frompanimruk panimruk viaciarka ciarka
decanelle
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym.
— strangeme.soup.

August 06 2017

decanelle
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viagabor gabor

September 30 2017

decanelle
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin

September 15 2017

decanelle
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaryduch ryduch

September 06 2017

decanelle
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium viagabor gabor
decanelle
Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaguwno1 guwno1
decanelle
Reposted frompanimruk panimruk viaciarka ciarka
decanelle
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym.
— strangeme.soup.

September 30 2017

decanelle
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin

September 15 2017

decanelle
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaryduch ryduch

September 06 2017

decanelle
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium viagabor gabor
decanelle
Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaguwno1 guwno1
decanelle
Reposted frompanimruk panimruk viaciarka ciarka
decanelle
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium viagabor gabor
decanelle
Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaguwno1 guwno1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl