Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

decanelle
decanelle
decanelle
3518 52c5 500
Lilli Waters
Reposted fromPoranny Poranny viasarazation sarazation
decanelle
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle

October 16 2018

decanelle
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viaiamnotarobot iamnotarobot

October 15 2018

3234 6cbe 500

Sylvia Plath in 1954, during her “platinum summer”.

 © The Lilly Library, Indiana University

Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaiamnotarobot iamnotarobot
decanelle

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viagabor gabor

October 09 2018

2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viakropq kropq
decanelle
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaosiaka osiaka

October 07 2018

decanelle
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyniu myniu
decanelle
6018 7756 500
Reposted fromslodziak slodziak viamyniu myniu

October 05 2018

decanelle
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaiamnotarobot iamnotarobot

October 03 2018

decanelle
3937 79c1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakropq kropq
decanelle
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaoblivious oblivious
decanelle

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaosiaka osiaka

September 14 2018

decanelle
3654 2ffa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaehh ehh
decanelle
Byłam tam w lipcu <3

August 16 2018

decanelle
1301 1226
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl