Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2020

decanelle
Reposted fromheima heima viawishyouwerehere wishyouwerehere
decanelle
decanelle
2372 1230
Reposted fromimradioactive imradioactive viakropq kropq
decanelle
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen

May 03 2020

decanelle
8020 c37d 500
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
decanelle
decanelle
7489 2d6c
9875 8be2

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromSuzi Suzi viasomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow
decanelle
decanelle
8692 af83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCarmabelle Carmabelle
decanelle
3884 c5d6 500
decanelle
1305 28fe 500
Reposted fromGIFer GIFer viasarazation sarazation
9970 fca0
Reposted fromCrownedCorvid CrownedCorvid viasarazation sarazation
3792 f239 500

gacougnol:

Cristina Altieri
Polaroid

Reposted fromasika asika viasarazation sarazation
decanelle
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasarazation sarazation
decanelle
5567 eefa
Reposted fromillumination illumination viasarazation sarazation
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viasarazation sarazation

April 20 2020

decanelle

Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów.
Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykali się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków.

– Wiesław Myśliwski, Widnokrąg

Reposted fromhrafn hrafn viaCarmabelle Carmabelle

April 19 2020

decanelle
Tęsknimy nie za naszym dzieciństwem i naszymi wsiami, ale za wyobrażeniami dzieciństwa i wsi. Lepiej, żebyśmy tam nie jechali po latach. Nie ma już ludzi, których zabraliśmy ze sobą w sercach i umysłach, nie ma sfery emocji kształtujących naszą tożsamość. Dawny świat już odszedł, uległ rozpadowi. Możemy go pielęgnować tylko w pamięci i wyobraźni.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu

March 29 2020

decanelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...