Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

decanelle
5539 bb89 500
Reposted fromsavatage savatage viasarazation sarazation
decanelle

August 07 2019

decanelle
1485 ec31 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
decanelle

August 05 2019

decanelle
decanelle
decanelle
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
decanelle
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viasarazation sarazation
decanelle
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarazation sarazation
decanelle
1440 d283
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
decanelle
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
decanelle
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viailovesethcohen ilovesethcohen
decanelle
decanelle
4581 01d8
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
decanelle
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxsneakyx xsneakyx
decanelle
Reposted fromshakeme shakeme viaxsneakyx xsneakyx
decanelle
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin

August 04 2019

decanelle
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
decanelle
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle

August 03 2019

decanelle
2323 ed4b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl